Inloggen

Environmental engineer

Meer details
Adres
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

de functie

Je staat in voor de opvolging en het beheer van alle milieuaspecten van de bedrijfseenheden horende tot EuroChem Antwerpen. Daarnaast ondersteun je je collega’s binnen het SHEEQ team daar waar zinvol met betrekking tot energie- of veiligheid gerelateerde thema’s.

Samen met de collega's van het SHEEQ team vorm je een hechte kern die ervoor zorgt dat diverse aspecten van duurzaam ondernemen geïntegreerd worden in het managementsysteem en stevig verankerd raken in het DNA van EuroChem Antwerpen en iedere medewerker. Daarnaast kan je ook betrokken worden bij acties naar onze verschillende stakeholders (sectororganisaties, overheden, buren, …) voor SHEEQ gerelateerde thema’s

Bedrijfsintern gerichte verantwoordelijkheden:

• Voorbereiding, uitvoering en handhaving van het duurzaamheidsbeleid (focus op lucht, water, bodem, geluid en afval)
• Opvolging van milieu compliance en –performantie
• Voorbereiding en coördinatie van audits en inspectiebezoeken
• Inbreng bij projecten, procesaanpassingen en installatiewijzigingen (focus op milieu topics) vertrekkende vanuit inzicht in de productieprocessen en de samenhang tussen de verschillende installaties.
• Initiatieven ter verbetering van de milieuperformantie alsook bij de opvolging van de omzetting ervan via de gepaste rapporteringstools en controles ter plaatse

Extern gerichte verantwoordelijkheden:

• Actieve opvolging van regionale, nationale en Europese wetgeving / initiatieven m.b.t. milieu
• Coördinatie van alle activiteiten in het kader van externe rapportering en benchmarking: focus op milieu, ondersteuning mbt. energie
• Aanwezigheid in externe werkgroepen (o.a. Essenscia)
• Deelnemen aan netwerken inzake milieu (met Vlaamse, Belgische en Europese overheden, vak- en sectorverenigingen)
• Netwerking met specialisten binnen de site en van andere vestigingen binnen de EuroChem-groep

het profiel

Idealiter heb je als ingenieur affiniteit met een zo groot mogelijk aantal van de hierboven vermelde expertisegebieden .

  • Interesse en ambitie om in een chemische productie omgeving een loopbaan uit te bouwen die nu eens technisch/ business georienteerd is dan weer vanuit een specialistische/ ondersteunende rol
  • Een diploma milieucoördinator (of de wil om dit op korte termijn te behalen) en relevante ervaring (richtinggevend een 3 tal jaren - idealiter in de chemie) zijn pluspunten
  • Leervermogen om zich te verdiepen in processen & installaties.
  • Zin voor initiatief om opportuniteiten te spotten en te benutten
  • Teamspeler die collegiaal ondersteuning biedt waar het kan

.

Aanbod

EuroChem Antwerpen is een groep van gedreven professionals die samen voor een belangrijke productie activiteit.de uitdagingen aangaan naar steeds meer duurzaamheid.

In die context is dit een mooie instapfunctie voor een hands on professional die ook productie- en technische verantwoordelijkheden wil opnemen tijdens zijn/haar loopbaan.

Vacatures

Deel deze vacature