Eurochem in cijfers
23400+ mensen werken wereldwijd bij Eurochem
52 locaties wereldwijd
Hoe solliciteren

Kies een vacature op de lijst hiernaast en vul met enkele muisklikken een formulier in.

Je kan je nadien ook registreren voor toekomstige updates.

Indien er open plaatsen zijn voor schoolstages dan zal je die helemaal onderaan de vacaturelijst vinden.

Milieucoördinator

Over EuroChem Antwerpen

EuroChem Antwerpen is met haar circa 400 werknemers en aanzienlijke productievolumes één van de belangrijkste productiesites van meststoffen binnen de internationale EuroChem groep. Origineel gestart in 1964 onder de vleugels van BASF is het nu een hecht team van professionele collega's die sinds 1.4.2012 onder de naam EuroChem in een echte "can do" spirit samenwerken.Kenmerkend voor de strategie van het bedrijf is haar focus op de lange termijn, zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling via een doorgedreven vorming als de bijdrage van het bedrijf in zijn totaliteit tot een meer duurzame samenleving. De doorgedreven verticale integratie op wereldniveau maakt ook dat EuroChem streeft naar toegevoegde waarde over de gehele productieketen, startende bij het ontginnen van grondstoffen over logistiek en productie tot distributie.

de functie

Samen met de “safety and health manager” en de “quality assurance manager” vorm je een hecht kernteam dat ervoor zorgt dat diverse aspecten van duurzaam ondernemen geïntegreerd worden in het managementsysteem en stevig verankerd raken in het DNA van iedere medewerker. Daarnaast zorg je ook voor de link met de buitenwereld voor alle aangelegenheden in verband met milieu en energie. .

Bedrijfsintern gerichte verantwoordelijkheden:

 • Systematische opvolging van milieu-compliance en –performantie
 • Voorbereiding en coördinatie van audits en inspectiebezoeken
 • Actieve inbreng vanuit milieu-en energiezicht bij diverse projecten of procesaanpassingen
 • Initiatieven nemen ter verbetering van de milieuperformantie of energie-efficiëntie alsook de systematische opvolging van de omzetting ervan via de gepaste rapporteringstools
 • Coördinatie van alle activiteiten in het kader van de omzetting van de Vlaamse Energie Beleids Overeenkomst (EBO)
 • Pro-actieve opvolging van het Europese Emission Trading System (ETS)
 • Gedetailleerde opvolging van energieverbruiken en –kosten
 • Bepalen en verbeteren van de "carbon footprint" van EuroChem Antwerpen

Extern gerichte verantwoordelijkheden:

 • Actieve opvolging van regionale, nationale en Europese wetgeving / initiatieven m.b.t. energie en milieu
 • Coördinatie van alle activiteiten in het kader van externe rapportering en benchmarking rond energie en milieu
 • Actieve participatie in externe werkgroepen (o.a. Essenscia
 • Uitbouwen van een netwerk inzake energie en milieu (met Vlaamse, Belgische en Europese overheden, vak- en sectorverenigingen)
 • Uitbouwen van een netwerk met specialisten van andere vestigingen binnen de EuroChem-groep

het profiel

De ideale kandidaat heeft als ingenieur in een zo groot mogelijk aantal van de hierboven vermelde expertisegebieden een relevante kennis of ervaring. Daarnaast:

 • Relevante ervaring (richtinggevend is minimaal 3 jaren) in een gelijkaardige functie binnen de sector (chemie & Seveso bedrijven)
 • In het bezit zijn van een Diploma van milieucoördinator niveau A is een duidelijke plus of de bereidheid hebben om dit alsnog te behalen
 • Ervaring met ETS & benchmarking
 • Ervaring met uitvoeren van energie-audits of de bereidheid om zich hierin te verdiepen.
 • Kennis van ISO14001; ISO50001
 • Zelfstandig kunnen werken in nauw contact met interne stakeholders

Daarnaast weet de kandidaat op de juiste manier collega's (van operator tot Managing Director) te overtuigen van aanpassingen die gericht zijn op continue verbetering van de energie- en milieuperformantie.

Aanbod

EuroChem Antwerpen is een groep van gedreven professionals die sinds medio 2012 stap voor stap vorm geven aan een verhaal van groei en investeringen. EuroChem Antwerpen kijkt uit naar een professional met een "hands on" mentaliteit, die hier mee zijn/haar schouders onder wil zetten.

Categorie

Veiligheid, Kwaliteit & Milieu

Publish date

26-06-2020

Publish end date

31-10-2020
Spontane sollicitatie ?

U heeft interesse om bij EuroChem te werken maar u ontdekt geen functie die u aanspreekt?