Inloggen

MILIEUCOÖRDINATOR

Meer details
Adres
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

de functie

Je staat in voor de opvolging en het beheer van alle milieu-aspecten van de bedrijfseenheden horende tot EuroChem Antwerpen, gaande van emissies tot interne audits, rapportering, en advisering rond naleving van de milieuvoorwaarden. In nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding van de productie en het management-team bepaal je de milieu-prioriteiten en werk je hier gezamenlijk naar toe.

Samen met de “safety and health manager” en de energy manager vorm je een hecht kernteam dat ervoor zorgt dat diverse aspecten van duurzaam ondernemen geïntegreerd worden in het managementsysteem en stevig verankerd raken in het DNA van iedere medewerker. Daarnaast zorg je ook voor de link met de buitenwereld voor alle aangelegenheden in verband met milieu .

Bedrijfsintern gerichte verantwoordelijkheden:

 • voorbereiding, uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid (lucht, water, bodem, geluid, afval)
 • Systematische opvolging van milieu-compliance en –performantie
 • Voorbereiding en coördinatie van audits en inspectiebezoeken
 • Actieve inbreng vanuit milieuzicht bij diverse projecten, procesaanpassingen en installatiewijzigingen vertrekkende vanuit een gedegen basiskennis van de productieprocessen de van de samenhang tussen de verschillende installaties.
 • Initiatieven nemen ter verbetering van de milieuperformantie alsook de systematische opvolging van de omzetting ervan via de gepaste rapporteringstools en controles ter plaatse

Extern gerichte verantwoordelijkheden:

 • Actieve opvolging van regionale, nationale en Europese wetgeving / initiatieven m.b.t. milieu
 • Coördinatie van alle activiteiten in het kader van externe rapportering en benchmarking rond milieu
 • Actieve participatie in externe werkgroepen (o.a. Essenscia)
 • Uitbouwen van het netwerk inzake milieu (met Vlaamse, Belgische en Europese overheden, vak- en sectorverenigingen)
 • Uitbouwen van een netwerk met specialisten binnen de site en van andere vestigingen binnen de EuroChem-groep

het profiel

Idealiter heb je als ingenieur in een zo groot mogelijk aantal van de hierboven vermelde expertisegebieden een relevante kennis of ervaring. Daarnaast:

 • Relevante ervaring (richtinggevend is minimaal 3 jaren) in een gelijkaardige functie binnen de sector (chemie & Seveso bedrijven)
 • In het bezit zijn van een Diploma van milieucoördinator niveau A
 • Ervaring met het uitvoeren van milieu ( en idealiter andere) audits .
 • Kennis van ISO14001 is een must , kennis van ISO 9001, 190011 en 31000 is een pluspunt.
 • Zelfstandig kunnen werken in nauw contact met interne stakeholders

Daarnaast weet je op de juiste manier collega's (van operator tot Managing Director) te overtuigen van aanpassingen die gericht zijn op continue verbetering van de milieuperformantie.

Aanbod

EuroChem Antwerpen is een groep van gedreven professionals die vorm geven aan een verhaal van groei en investeringen.

Wij kijken uit naar een nieuwe collega die vanuit expertise met een "hands on" mentaliteit, hier mee zijn/haar schouders onder wil zetten.

Vacatures

Deel deze vacature