Inloggen

Innovation & Optimisation

Ook de meststoffensector anticipeert constant op een veranderende wereld. Een snelgroeiende wereldbevolking die gevoed moet worden, steeds meer duurzame processen, maar ook nieuwe Europese regelgeving, zorgen ervoor dat de lat steeds een beetje hoger wordt gelegd. EuroChem wil koploper blijven. Logisch dus, dat we in Antwerpen over een I&O afdeling beschikken, die bovendien ook ingeschakeld wordt voor de hele EuroChem groep. Het I&O team bestaat enerzijds uit R&D - onderzoekers en anderzijds uit mensen met een focus op ‘Operational Efficiency’ en ‘Continuous Improvement’.

Steeds beter presterende meststoffen

We krijgen de kans om ons echt te verdiepen, om inzichten te verwerven. We zoeken o.a. naar nieuwe en alternatieve productieprocessen om de werking van meststoffen verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door een gespreide vrijgave van de voedingsstoffen in functie van de tijd. Op die manier blijven de meststofkorrels langer werkzaam. Dat is beter voor het milieu en beter voor de boer, die maar één, in plaats van twee of drie keer hoeft te bemesten. 

Duurzaamheid is de rode draad

Onze productie in Antwerpen bevat reeds een stap waar CO2 gecapteerd wordt voor hergebruik (CCU – carbon capture & utilization). Maar hier stopt het niet. Hoe kunnen we nog meer bijdragen aan de circulaire economie? Waar kunnen we nog energie besparen? Hoe kunnen we de restproducten minimaliseren? Allemaal vragen waar het I&O team dagelijks antwoorden op probeert te geven.

R&D: van idee tot industriële implementatie

We starten met een idee. Vaak leidt dit tot intensief labowerk, waarbij concepten op kleine schaal worden getest. Als dit lukt, stappen we over naar testen op industriële schaal in de fabriek zelf. 

Kennisopbouw is belangrijk, maar ook kennisborging

Indien nodig, nemen we de tijd om de zaken tot in de kleinste details uit te zoeken. We zijn ook één van de weinige afdelingen die zo intensief op groepsniveau kan samenwerken. Onze ambitie is om op termijn een kenniscentrum te worden voor de hele EuroChem groep. De internationale contacten die hiervoor gelegd moeten worden, maken de job dubbel zo uitdagend.

We zitten niet op een eiland…

Om die reden is onze werkplek ook vlak naast de productie gelegen. Teamwork is cruciaal. Een vlotte samenwerking met het labo, logistiek en de productiebedrijven is essentieel. Daarnaast werken we nauw samen met hogescholen, universiteiten en Vlaamse kenniscentra. Het is dus belangrijk dat je je netwerk binnen en buiten het bedrijf uitbouwt om tot goede resultaten te komen… Sterke communicatieve capaciteiten zijn dan ook een must. Wij verwachten dat onze I&O-medewerkers een open geest hebben. Verschillende profielen inspireren elkaar. Nieuwe inzichten leveren immers nieuwe kansen op.

Studenten altijd welkom!

Ook studenten zijn bij ons trouwens altijd welkom, zowel nationaal als internationaal, om stage te lopen of om hun bachelor- of masterproef te doen. Dit houdt ons scherp, eigenlijk zijn we dit aan onszelf verplicht. Enige vereiste is wel dat er steeds een link met de chemie is, maar dat kan evengoed het geval zijn voor bio-ingenieurs, burgerlijk of industrieel ingenieurs, laboranten, of zuivere chemici.