Inloggen

Waar staan we voor?

Als je aan een collega vraagt om de waarden op te noemen, dan ga je waarschijnlijk onderstaand antwoord niet spontaan krijgen,.. waarden worden bij ons “gewoon” geleefd,…

Integriteit

We gaan professioneel met elkaar om in al onze contacten. Iedere werknemer heeft gelijke kansen. Er wordt geen enkele vorm van discriminatie getolereerd.

Openheid

We zijn geëngageerd om een open en transparante dialoog te voeren en streven naar een eerlijke en correcte communicatie met onze collega's, partners en onze omgeving.

Ondernemerschap

Al onze werknemers dragen bij tot het succes van onze onderneming, zowel individueel als in teamverband. We dragen continu bij tot het verbeteren van onze processen, producten en installaties met aandacht voor veiligheid, milieu, duurzaamheid en efficiëntie.

Respect

We engageren ons om samen te werken met alle belanghebbenden in een geest van partnerschap met respect voor elkaars eigenheid.

Vertrouwen

We brengen kennis, ervaring en verantwoordelijkheid samen door een gepaste manier van delegeren.

Lees meer over ons bedrijf: