Inloggen

Labo

De laboranten van EuroChem vormen een cruciale schakel in onze productieketen: zonder hun nauwgezette opvolging en bewaking van alle stappen in het hele productieproces zouden we onze klanten geen meststoffen van topkwaliteit kunnen garanderen. In het EuroChem labo vind je twee types medewerkers: daglaboranten en shiftlaboranten.

Shiftlaboranten

De shiftlaboranten werken net zoals onze procesoperators volcontinu. Hun belangrijkste taak is het productieproces heel nauwgezet op te volgen. Dit begint met een analyse van de grondstoffen die worden aangeleverd – voldoen deze aan alle specificaties? – gevolgd door de controle van alle tussen- en eindproducten. Wat ons onderscheidt van de meeste andere labo’s is dat we het chemisch proces hier ook meteen kunnen bijsturen. Wanneer we een afwijking meten in de chemische samenstelling of de fysische eigenschappen van onze meststoffen, dan passen we de productie zelf aan om tot het juiste product te komen. Onze shiftlaboranten volgen ook de kwaliteit van ons restwater op, zodat we er zeker van zijn dat er geen schadelijke stoffen worden geloosd.

Daglaboranten

Het team van daglaboranten is elke weekdag in de weer om het labo draaiende te houden. We zorgen ervoor dat alle analyseapparaten op elk moment beschikbaar zijn. We onderhouden de toestellen, maken reagentia aan, lossen storingen op. Al onze machines moeten steeds tip top in orde zijn, en dat kost behoorlijk wat tijd, energie en kennis. Tegenwoordig moet een laborant daarom niet enkel een goede kennis van chemie bezitten, je moet af en toe ook een handige technieker zijn en over de nodige specifieke softwarekennis beschikken. Daglaboranten werken ook nauw samen met de collega’s van de R&D afdeling: vaak zijn dit onderzoeksprojecten om nieuwe meststoffen te ontwikkelen, maar evengoed kan het gaan om het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe methodes. Ook het opzetten en uittesten van die methodes op de (nieuwe) analyseapparatuur nemen we voor onze rekening. Op die manier helpen we continu mee om het productieproces te optimaliseren.

Een ultramoderne robot behandelt 70.000 stalen per jaar

Om de continuïteit van de analyses van de tussen- en eindproducten in het labo te verzekeren, hebben we recent een ultramoderne robot in gebruik genomen, die 95% van alle stalen voorbereidt. Het proces is hierdoor sterk geautomatiseerd. De shiftlaboranten voeden de robot, die vervolgens de stalen afweegt, water of zuur toevoegt, kookt, en een meetstaal voorbereidt. Dat staal wordt in de meeste gevallen ook door de robot automatisch aangeboden aan meetapparatuur die de data op zijn beurt doorgeeft aan een slim computersysteem, het Laboratory Information System. In totaal bereiden we jaarlijks maar liefst 70.000 stalen voor op de robot, om nadien te meten.

Productie bijsturen

Een laborant bij EuroChem is een echte teamspeler. Je hangt niet enkel met je neus boven de erlenmeyers. Je krijgt een grote verantwoordelijkheid. Het is immers jouw taak om onverbiddelijk in te grijpen en de productie bij te sturen wanneer jouw analyses afwijkende resultaten aantonen. Als daglaborant hou je niet alleen het labo draaiende, maar speel je samen met de collega’s van R&D ook een actieve rol om de langetermijn toekomst van de  EuroChem Groep mee te verzekeren.