Inloggen

Productie - Nitrofosforzuur

Fosfor (P) is naast stikstof (N) en kalium (K) één van de noodzakelijke voedingsstoffen voor heel wat planten en dus ook een essentieel onderdeel van onze NPK-meststoffen. Planten hebben relatief veel fosfor nodig om zich te kunnen ontwikkelen. In het voorjaar heeft fosfor een stimulerende rol bij de wortelgroei. Voornamelijk bladgroenten zoals sla, spinazie en andijvie moeten in korte tijd relatief veel fosfor opnemen. Ook aardappelen, uien en maïs hebben een hoge fosfaatbehoefte. 

Oplosbaar fosfor

Fosfaaterts, de grondstof voor het nitrofosforzuurbedrijf, bevat fosfor in een vorm die niet oplosbaar is in water. Landbouwers kunnen hiermee niets aanvangen. In ons productieproces zetten wij deze fosfor om in een vorm die wel oplosbaar is in water, en dus kan opgenomen worden door de planten. 

Hoe maken we fosfor oplosbaar?

Door het fosfaaterts te laten reageren met salpeterzuur, ontstaat een mengsel van fosforzuur en calciumnitraat. Tijdens het koelen van dit mengsel, kristalliseert het calciumnitraat. Deze kristallen worden eruit gefilterd waardoor wateroplosbaar nitrofosforzuur als eindproduct overblijft. De calciumnitraatkristallen worden verder in het proces, door reactie met ammoniumcarbonaat, omgezet in kalk en ammoniumnitraat. Zowel de kalk als het ammoniumnitraat worden opnieuw als grondstof gebruikt bij de productie van kunstmeststoffen. Op die manier werken we circulair, niets gaat verloren. Ook het spoelwater, dat in verschillende stadia gebruikt wordt om het product te wassen, wordt voor 100% hergebruikt. Alle processen zijn gekoppeld aan elkaar, waardoor je niet zomaar op een knop kan drukken als je de fabriek wil stilleggen.

390.000 kilo per dag!

Het vloeibare nitrofosforzuur dat wij produceren – tot zo’n 390 ton per dag – wordt opgeslagen in tanks en is een grondstof voor de NPK productie.

Chef kok

Het hele productieproces wordt continu gemonitord en bijgestuurd. Het is immers van belang dat we op elk moment het juiste recept produceren dat de klant besteld heeft. Hierbij is niet alleen de juiste verhouding van de verschillende chemische elementen, maar ook de dichtheid (meer of minder water) van belang. Dit is te vergelijken met een chef-kok die in zijn keuken enkel de perfecte gerechten kan bereiden als hij over de juiste ingrediënten beschikt.

Wie bij ons aan de slag wil, heeft (bij voorkeur) een chemisch-technische vooropleiding genoten, zoals procesoperator.

Waarom werken bij EuroChem

Het werk op de nitrofosforzuurfabriek is bijzonder veelzijdig.  Het is “echte” chemie, een heel zichtbaar proces, waarbij je te maken krijgt met gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Een unieke mix, waarbij het van belang is dat je goed bent in procesdenken, denken in termen van oorzaak en gevolg. Je bent ook niet te beroerd om af en toe de handen uit de mouwen te steken, maar bovenal heb je de drive om continue te blijven bijleren. We stappen met onze collega’s in een langetermijnrelatie, reken erop dat het acht tot tien jaar duurt eer je de volledige installatie onder de knie hebt. Wij zorgen voor bijkomende opleidingen, maar de typische proceskennis doe je op tijdens de job.